برچسب فیگور

طراحی فیگور مردانه مد (قسمت اول)

طراحی فیگور مردانه مد (قسمت اول)

در ادامه ویدئوهای قبل که گام‌های اول و دوم طراحی فیگورهای مد زنانه در شش قسمت به پایان رسید. در ویدئوی این قسمت، گام‌ اول از طراحی فیگور مردانه مد ، یعنی فهمیدن وضعیت بدن و نسبت‌های آن را می‌بینیم و ...

ادامه مطلب +

طراحی فیگور مد زنانه (قسمت هشتم) – طراحی پاها

طراحی فیگور مد زنانه (قسمت هشتم) – طراحی پاها

طراحی پاها - در ادامه ویدئوهای قبل که گام‌های اول و دوم طراحی فیگورهای مد زنانه به ترتیب در چهار قسمت و دو قسمت به پایان رسید و در ویدئوی قبل و در گام سوم، مراحل ابتدایی طراحی پاها را دیدید، در این ...

ادامه مطلب +

طراحی فیگور مد زنانه (قسمت ششم) – جزئیات فیگور

طراحی فیگور مد زنانه (قسمت ششم) – جزئیات فیگور

در ادامه ویدئو قبل، گام دوم، یعنی مشخص کردن تمامی جزئیات فیگور را می‌بینیم و نکات خلاصه‌شده آن را می‌خوانیم. برای مشاهده توضیحات مربوط به گام اول، یعنی فهمیدن وضعیت بدن و نسبت‌های آن، از ویدئوی ...

ادامه مطلب +

طراحی فیگور مد زنانه (قسمت پنجم) – جزئیات فیگور

طراحی فیگور مد زنانه (قسمت پنجم) – جزئیات فیگور

در ادامه ویدئوهای قبل که گام اول طراحی فیگورهای مد زنانه در چهار قسمت به پایان رسید. در ویدئوی این قسمت، گام دوم، یعنی مشخص کردن تمامی جزئیات فیگور را می‌بینیم و نکات خلاصه‌شده آن را می‌خوانیم. ...

ادامه مطلب +
شوآنا
ریست کردن رمز ورود