دسته بندی ویدئو

در ادامه ویدئوهای قبل که گام‌های اول تا سوم طراحی‌های فیگور مردانه مد مردانه در سه قسمت به پایان رسید. در ویدئوی این قسمت، گام‌ چهارم از طراحی فیگور مردانه مد ...

ادامه مطلب +

در ادامه ویدئوهای قبل که گام‌های اول و دوم طراحی‌های فیگور مردانه مد مردانه در دو قسمت به پایان رسید. در ویدئوی این قسمت، گام‌ سوم از طراحی فیگور مردانه مد ، ...

ادامه مطلب +

در ادامه ویدئوهای قبل که گام‌های اول و دوم طراحی فیگورهای مد زنانه در شش قسمت به پایان رسید. در ویدئوی این قسمت، گام‌ دوم از طراحی فیگور مردانه مد ، یعنی مشخص ...

ادامه مطلب +

در ادامه ویدئوهای قبل که گام‌های اول و دوم طراحی فیگورهای مد زنانه در شش قسمت به پایان رسید. در ویدئوی این قسمت، گام‌ اول از طراحی فیگور مردانه مد ، یعنی ...

ادامه مطلب +

طراحی پاها - در ادامه ویدئوهای قبل که گام‌های اول و دوم طراحی فیگورهای مد زنانه به ترتیب در چهار قسمت و دو قسمت به پایان رسید و در ویدئوی قبل و در گام سوم، ...

ادامه مطلب +

طراحی پاها - در ادامه ویدئوهای قبل که گام‌های اول و دوم طراحی فیگورهای مد زنانه به ترتیب در چهار قسمت (فهمیدن وضعیت بدن و نسبت‌های آن) که لینک اولین قسمت آن به ...

ادامه مطلب +

در ادامه ویدئو قبل، گام دوم، یعنی مشخص کردن تمامی جزئیات فیگور را می‌بینیم و نکات خلاصه‌شده آن را می‌خوانیم. برای مشاهده توضیحات مربوط به گام اول، ...

ادامه مطلب +

در ادامه ویدئوهای قبل که گام اول طراحی فیگورهای مد زنانه در چهار قسمت به پایان رسید. در ویدئوی این قسمت، گام دوم، یعنی مشخص کردن تمامی جزئیات فیگور را می‌بینیم ...

ادامه مطلب +

در ادامه ویدئوی قبل به صحبت در ارتباط با طراحی فیگور مد زنانه و صفر تا صد طراحی آن‌ها پرداخته می‌شود: ادامه بخش اول – طراحی فیگور متقارن اگر ...

ادامه مطلب +

در ادامه ویدئوی قبل به صحبت در ارتباط با طراحی فیگور مد زنانه و صفر تا صد طراحی آن‌ها پرداخته می‌شود: ادامه بخش اول – طراحی فیگور متقارن حال خط ...

ادامه مطلب +
شوآنا
ریست کردن رمز ورود