دسته بندی تاریخچه مد

در این مطلب به ادامه معرفی تاریخچه مد آمریکا می‌پردازیم: طیف زمانی مد آمریکا – ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۷ ۱۹۹۴ - افزایش فروش سینه‌بند در این سال فروش سینه‌بند دو برابر ...

ادامه مطلب +

در این مطلب به ادامه معرفی تاریخچه مد آمریکا می‌پردازیم: طیف زمانی مد آمریکا – ۱۹۴۷ تا ۱۹۹۳ ۱۹۴۷ - نگاه جدید کریستین دیور کریستین دیور، طراح مد در فرانسه، ...

ادامه مطلب +

در این مطلب به ادامه معرفی تاریخچه مد آمریکا می‌پردازیم: طیف زمانی مد آمریکا – ۱۹۳۴ تا ۱۹۴۶ ۱۹۳۴ - برا و پی جی ابداع شدند کلمه "bra" در اواسط دهه ۱۹۳۰ ...

ادامه مطلب +

در این مطلب به ادامه معرفی تاریخچه مد آمریکا می‌پردازیم: طیف زمانی مد آمریکا – ۱۹۱۱ تا ۱۹۳۴ ۱۹۱۱ - اختراع ابریشم مصنوعی طبیعی ابریشم مصنوعی ویسکوز ساخته ...

ادامه مطلب +

اشکانیان در فاصله ۲۴۷ ق.م تا ۲۲۴ پ.م بر ایران حکومت می‌کردند و لباس و پوشاک مد ایران در دوره آن‌ها را در این مطلب آورده‌ایم: مد ایران و لباس‌های اشکانیان ...

ادامه مطلب +

در این مطلب به ادامه معرفی تاریخچه مد آمریکا می‌پردازیم: طیف زمانی مد آمریکا – ۱۸۸۷ تا ۱۹۱۰ ۱۸۸۷ - سیرز سفارشات پستی را آغاز کرد. مخترعین انگلیسی شکل ...

ادامه مطلب +

هخامنشیان در فاصله ۵۶۰ تا ۳۳۰ ق.م. بر ایران حکومت می‌کردند و لباس و پوشاک مد ایران در دوره هخامنشیان شامل کلاه، بالاپوش، دامن، کمربند و کفش بوده است. مد ایران ...

ادامه مطلب +

در این مطلب به ادامه معرفی تاریخچه مد آمریکا می‌پردازیم: طیف زمانی مد آمریکا – ۱۸۶۷ تا ۱۸۸۶ مجله بازار هارپر مد پاریس را نمایان می‌کند - ۱۸۶۷ نشریه مد ...

ادامه مطلب +

مادها در فاصله ۷۰۸ تا ۵۶۰ ق.م. بر ایران حکومت می‌کردند. لباس، پوشاک و مد ایران در دوره ماد شامل کلاه، پیراهن، شلوار، کفش، کمربند، جبه و شنل بوده است. مد ایران ...

ادامه مطلب +

در این مطلب به معرفی تاریخچه مد آمریکا می‌پردازیم: طیف زمانی مد آمریکا – ۱۸۳۰ تا ۱۸۶۳ منع پوشش شلوارهای زِنا توسط مورمون‌ها – ۱۸۳۰ در طول دهه ۱۸۳۰، ...

ادامه مطلب +
شوآنا
ریست کردن رمز ورود