دسته بندی تاریخچه مد

تاریخچه مد آمریکا – از آغاز تا امروز (قسمت هشتم)

تاریخچه مد آمریکا – از آغاز تا امروز (قسمت هشتم)

در این مطلب به ادامه معرفی تاریخچه مد آمریکا می‌پردازیم: طیف زمانی مد آمریکا – ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۷ ۱۹۹۴ - افزایش فروش سینه‌بند در این سال فروش سینه‌بند دو برابر فروش سال قبل آن می‌شود. سبک‌های سینه‌بند ...

ادامه مطلب +
شوآنا
ریست کردن رمز ورود