دسته بندی برترین طراح‌ها

در این مطلب به ادامه معرفی برخی از بهترین‎های طراحی لباس مد آمریکا می‌پردازیم: بهترین‎های طراحی لباس مد آمریکا ۲۷٫ کانی وست کانی عمری وست (متولد ۸ ژوئن ...

ادامه مطلب +

در این مطلب به ادامه معرفی برخی از بهترین‎های طراحی لباس مد آمریکا می‌پردازیم: بهترین‎های طراحی لباس مد آمریکا ۲۲٫ آنا سوی آنا سوی (متولد ۴ ...

ادامه مطلب +

در این مطلب به ادامه معرفی برخی از بهترین‎های طراحی لباس مد آمریکا می‌پردازیم: بهترین‎های طراحی لباس مد آمریکا ۱۷٫ الکساندر وانگ الکساندر ...

ادامه مطلب +

در این مطلب به ادامه معرفی برخی از بهترین‎های طراحی لباس مد آمریکا می‌پردازیم: بهترین‎های طراحی لباس مد آمریکا ۷٫ دنا کاران دنا کاران (متولد ۲ اکتبر ...

ادامه مطلب +

در این مطلب به معرفی برخی از برترین طراحان مد آمریکا می‌پردازیم: برترین طراحان مد آمریکا ۱٫ مارک جیکوبز مارک جیکوبز (متولد ۹ آوریل ۱۹۶۳) طراح مد آمریکایی ...

ادامه مطلب +

در این مطلب به ادامه معرفی برخی از برترین طراحان مد آلمان می‌پردازیم: برترین طراحان مد آلمان ۱۶٫ کارل لاگرفلد کارل آتو لاگرفلد (متولد ۱۰ سپتامبر ۱۹۳۳ در ...

ادامه مطلب +

در این مطلب به ادامه معرفی برخی از برترین طراحان مد آلمان می‌پردازیم: برترین طراحان مد آلمان ۱۰٫ رابرت گلر رابرت گلر (متولد ۱۹۷۶، هامبورگ آلمان) او طراح مد ...

ادامه مطلب +

در این مطلب به معرفی برخی از برترین طراحان مد آلمان می‌پردازیم: برترین طراحان مد آلمان ۱٫ ولفگانگ جوپ ولفگانگ جوپ (متولد ۱۸ نوامبر ۱۹۴۴) یک طراح مد ...

ادامه مطلب +

در این مطلب به ادامه معرفی برخی از برترین طراحان مد فرانسه می‌پردازیم: برترین طراحان مد فرانسه ۲۲٫ الیویر روستینگ الیویر روستینگ (متولد ۱۳ سپتامبر ۱۹۸۶) ...

ادامه مطلب +

در این مطلب به ادامه معرفی برخی از برترین طراحان مد ایتالیا می‌پردازیم: برترین طراحان مد ایتالیا ۲۷٫ آلبرتا فرتی آلبرتا فرتی (متولد در ۵ ام ماه نوامبر سال ...

ادامه مطلب +
شوآنا
ریست کردن رمز ورود